طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
تیتر یک
یک بام و دو هوای وزیر نفت از بوشهر تا خوزستان

یک بام و دو هوای وزیر نفت از بوشهر تا خوزستان

بوشهری ها به دلیل میزبانی صنایع نفت و گاز که با پسوندهایی نظیر "پایتخت" و "قطب" انرژی ایران برایشان همراه بود، توقعات بجایی از نفتی ها دارند، طوری که انتظار می رود این استان در مقایسه با مناطقی که فاقد چنین ظرفیت هایی برای ترمیم مالی خود هستند، رفاه بیشتری ...

گالری
لینک